Q1144892

Lijst van Octrooigemachtigde Persoon : Stem op uw favorieten.

Een octrooigemachtigde is een persoon met een technische of natuurwetenschappelijke academische opleiding die de wettelijke bevoegdheid heeft verkregen namens cliënten octrooiaanvragen op te stellen, in te dienen en af te handelen.

Een octrooigemachtigde kan in dienst zijn van een bedrijf ("industriegemachtigde") en werkt dan uitsluitend voor of namens dat bedrijf, of kan onafhankelijk werken ("vrije gemachtigde"), hetzij zelfstandig ("kantoor aan huis"), hetzij in samenwerking met andere vrije gemachtigden (maatschap, B.V.) in opdracht van bedrijven of individuele opdrachtgevers.

Nederlandse octrooigemachtigden zijn lid van de Orde van Octrooigemachtigden, een openbaar lichaam dat waakt over de kwaliteit en de gedragsregels van de octrooigemachtigden. Nederlandse octrooigemachtigden zijn bevoegd om namens cliënten op te treden bij het Octrooicentrum Nederland (voorheen Bureau voor Industriële Eigendom), de officiële instantie van Nederland die Nederlandse octrooien verleent. Daarnaast hebben zij een beperkt pleitrecht in de rechtbank.

In België bestaat er geen orde van octrooigemachtigden. Belgische octrooigemachtigden zijn bevoegd om namens cliënten op te treden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, de officiële instantie van België die Belgische octrooien verleent. Zij hebben geen pleitrecht in de rechtbank.

Om in Nederland of België toegelaten te worden tot het beroep van octrooigemachtigde, moet de kandidaat met succes een examen afleggen.

Vele Nederlandse en Belgische octrooigemachtigden hebben tevens de bevoegdheid verworven op te treden bij het Europees Octrooibureau (European Patent Office), de officiële supranationale instantie die Europese octrooien verleent. Zij voeren dan de eveneens beschermde titel van Europees Octrooigemachtigde (European Patent Attorney) en zijn lid van het Instituut van Europees Octrooigemachtigden.

 Lees meer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Stemmen Regels

  • U kunt stemmen omhoog of omlaag. Gelieve altijd rekening met de context bij het stemmen, bijvoorbeeld een lied moet of naar beneden worden gestemd met betrekking tot de andere nummers die op het album, de prestaties van een acteur in vergelijking met andere actoren in dezelfde film, een boek met betrekking tot de andere boeken van dezelfde auteur of binnen hetzelfde genre.
  • Een stemming kan worden geannuleerd door simpelweg te klikken op de tegenovergestelde stemming binnen de 24 uur. U kunt dan stemmen weer op hetzelfde punt.
  • Elke gebruiker van een stem per post heeft binnen een specifieke lijst elke 24 uur. Na 24 uur kunt u weer op het zelfde punt stemmen binnen dezelfde lijst.
  • U kunt stemmen op zoveel items als je wilt binnen een lijst of op het zelfde punt als het een deel van een andere lijst. Bijvoorbeeld, kunt u David Bowie vote omhoog of omlaag op de lijst van popmuziek kunstenaars alsook op de lijst van indie rock kunstenaars en op de lijst van de rockmuziek kunstenaars etc.
  • Gelukkig Stemmen!