Q493169

Kinderlied Band (muziekgroep) & Artiest (muziek) Lijst

Kinderlied Band (muziekgroep) & Artiest (muziek) Lijst

Een kinderlied is een lied dat gemaakt is voor en/of gezongen wordt door (jonge) kinderen. Ook opzegversjes, rijmpjes en kinderdreunen worden gerekend tot de kinderliedjes.

Wat betreft inhoud, taalgebruik, melodie en tempo sluit het kinderliedje aan bij de belevingswereld en de ontwikkelingsfase van het kind.

Tot en met de 15e eeuw is er in de Lage Landen zelden iets opgetekend over de praktijk van het zingen van kinderliedjes voor of door kinderen. Uit de 16e eeuw zijn er enkel religieuze kinderliederen overgeleverd en uit de 17e eeuw kennen we tevens een aantal wiegeliedjes. De eerste kinderliedboekjes verschenen aan het einde van de 18e eeuw, vanuit de idealen over opvoeding en onderwijs van de Verlichting. Deze liedjes bevatten veelal een moraal.

De traditionele kinderliedjes die aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog altijd in het Nederlandse taalgebied worden gezongen, stammen grotendeels uit de 19e en het begin van de 20e eeuw.

Enerzijds zijn dit liedjes uit de mondelinge overlevering, zoals: 'Alle eendjes zwemmen in het water'; 'In Den Haag daar woont een graaf'; 'Goedenavond speelman'; 'In de maneschijn'; 'Klap eens in je handjes'; en 'Schuitje varen, theetje drinken'. Anderzijds zijn dit liedjes van bekende liedschrijvers en tekstdichters, zoals: J.P. Heije ('Daar zaten zeven kikkertjes'); Jan Goeverneur ('Roodborstje tikt tegen 't raam'); Anna Sutorius ('Onder moeders paraplu'); frater Nicetas Doumen ('Hannes loopt op klompen') en Herman Broekhuizen ('Elsje Fiederelsje').

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw verschenen nieuwe kinderliedjes gewoonlijk op lp of cd (zoals van Burny Bos, Annie M.G. Schmidt, Han G. Hoekstra en Willem Wilmink). De Nederlandse Liederenbank bevat een verzameling van ruim 20 000 Nederlandstalige kinderliedjes, die een indruk geeft van de verscheidenheid en de cultuur-historische waarde van het kinderlied in de Nederlandse taal.

 Lees meer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Stemmen Regels

  • U kunt stemmen omhoog of omlaag. Gelieve altijd rekening met de context bij het stemmen, bijvoorbeeld een lied moet of naar beneden worden gestemd met betrekking tot de andere nummers die op het album, de prestaties van een acteur in vergelijking met andere actoren in dezelfde film, een boek met betrekking tot de andere boeken van dezelfde auteur of binnen hetzelfde genre.
  • Een stemming kan worden geannuleerd door simpelweg te klikken op de tegenovergestelde stemming binnen de 24 uur. U kunt dan stemmen weer op hetzelfde punt.
  • Elke gebruiker van een stem per post heeft binnen een specifieke lijst elke 24 uur. Na 24 uur kunt u weer op het zelfde punt stemmen binnen dezelfde lijst.
  • U kunt stemmen op zoveel items als je wilt binnen een lijst of op het zelfde punt als het een deel van een andere lijst. Bijvoorbeeld, kunt u David Bowie vote omhoog of omlaag op de lijst van popmuziek kunstenaars alsook op de lijst van indie rock kunstenaars en op de lijst van de rockmuziek kunstenaars etc.
  • Gelukkig Stemmen!