Q93204

Documentairefilm Film Lijst

Documentairefilm Film Lijst

Een documentaire is een op feiten gebaseerde film waarin de maker een beeld tracht te geven van een aspect uit de realiteit, zoals uit de politiek, wetenschap, maatschappij of geschiedenis, natuur of van de persoonlijke belevingswereld van de documentairemaker.

De documentaire onderscheidt zich van een registratie door de wijze waarop het verhaal verteld wordt. Dit kan zowel zitten in de opbouw van het verhaal, dat over het algemeen meerdere verhaallijnen telt, als in de wijze waarop dit in beeld gebracht is, of verklankt. In tegenstelling tot reportages, wordt bij een documentaire het onderwerp in een groter geheel geplaatst. De hoeveelheid research die daarvoor nodig is, is daardoor in de regel ook groter.

Hoewel er inhoudelijk of technisch geen enkele reden is om geen korte documentaire te maken, of een lange reportage, duren documentaires vaak langer dan 15 minuten, en reportages korter dan 10 minuten. Door de opkomst van documentaire films die grote Amerikaanse nieuwsmedia via internet aanbieden, is er een verschuiving zichtbaar naar kortere documentairevideo's.

Documentaires zijn informatief van aard. Soms pogen documentaires een objectief beeld te geven van een onderwerp. Er is veel discussie over wat objectief is, want de documentairemaker kiest zijn beelden uit de werkelijkheid, wat op zich al een subjectieve handeling is. Bij een creatieve auteursdocumentaire wordt juist de nadruk gelegd op de subjectieve visie van de filmmaker.

De documentaire tracht als een van de manieren van het vertellen van verhalen de toeschouwer met zijn beeldverhaal de werkelijkheid te laten zien van buiten de wereld van de film. De organisatie “World Union of Documentary“ gaf in 1948 deze definitie aan documentaire:

“Met documentairefilm wordt bedoeld alle methoden van opname op celluloid van enig aspect van de realiteit door ofwel feitelijke filmopname ofwel door een integere en gerechtvaardigde reconstructie, om daarmee een beroep te doen op zowel verstand als gevoel, met als doel het stimuleren van het verlangen naar en het vergroten van menselijke kennis en begrip, en het eerlijk tonen van problemen en oplossingen daarvan op het terrein van economie, cultuur en menselijke relaties.”

Behalve het gebruik van celluloid voor filmopnamen is deze definitie nog steeds van kracht. De soorten, vormen en genres van documentaires en de daarachterliggende bedoelingen lopen uiteen. Maar het voornaamste raakvlak dat verschillende soorten documentaires hebben is de weergave van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een 'subjectieve constructie' die tot stand wordt gebracht door de schrijver, de regisseur, de filmploeg en de editor.

 Lees meer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 46
  Refuge
  25
  0
 2. 47
  Pitch
  25
  0
 
comments powered by Disqus
 

Stemmen Regels

 • U kunt stemmen omhoog of omlaag. Gelieve altijd rekening met de context bij het stemmen, bijvoorbeeld een lied moet of naar beneden worden gestemd met betrekking tot de andere nummers die op het album, de prestaties van een acteur in vergelijking met andere actoren in dezelfde film, een boek met betrekking tot de andere boeken van dezelfde auteur of binnen hetzelfde genre.
 • Een stemming kan worden geannuleerd door simpelweg te klikken op de tegenovergestelde stemming binnen de 24 uur. U kunt dan stemmen weer op hetzelfde punt.
 • Elke gebruiker van een stem per post heeft binnen een specifieke lijst elke 24 uur. Na 24 uur kunt u weer op het zelfde punt stemmen binnen dezelfde lijst.
 • U kunt stemmen op zoveel items als je wilt binnen een lijst of op het zelfde punt als het een deel van een andere lijst. Bijvoorbeeld, kunt u David Bowie vote omhoog of omlaag op de lijst van popmuziek kunstenaars alsook op de lijst van indie rock kunstenaars en op de lijst van de rockmuziek kunstenaars etc.
 • Gelukkig Stemmen!