Q482

Poëzie Boek Lijst

Poëzie Boek Lijst

Poëzie of dichtkunst (van het Griekse 'poiesis'/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een vorm van uit versregels opgebouwde literatuur die de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek benut om betekenissen te genereren ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke betekenis.

Poëzie heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot het Soemerische epos Gilgamesj. Vroege gedichten ontwikkelden zich uit volksliederen zoals de Chinese Sjijing, of uit de noodzaak om orale epiek steeds opnieuw te vertellen, zoals in de Veda's uit het Sanskriet, het Zoroastrische Gathas en de Homerische epossen Ilias en Odyssee. Antieke pogingen om poëzie te omschrijven, zoals de Poetica van Aristoteles, benadrukten het spraakgebruik in retorica, drama, lied en komedie. Latere pogingen concentreerden zich op kenmerken als herhaling, versvorm en rijm en benadrukten de esthetica die poëzie onderscheidt van meer objectief informatieve, prozaïsche vormen van schrift. Vanaf het midden der twintigste eeuw wordt de dichtkunst soms meer algemeen beschouwd als een wezenlijk creatieve handeling waarbij taal gebruikt wordt.

In poëzie worden vormen en conventies gebruikt om een andere interpretatie van woorden te suggereren, of om een gevoelsmatige respons teweeg te brengen. Middelen zoals assonantie, alliteratie, onomatopeeën en ritme worden soms gebruikt om bezwerende of muzikale effecten te bereiken. Het gebruik van ambiguïteit, symboliek, ironie en andere stilistische elementen van de poëtische voordracht maken vaak een veelheid van interpretaties mogelijk. Op dezelfde wijze schept beeldspraak zoals metafoor, vergelijking (al dan niet Homerisch) en metonymie resonantie tussen anderszins ongelijksoortige beelden - een gelaagdheid van betekenissen waarbij niet eerder waargenomen connecties worden gevormd. Tussen individuele versregels kunnen verwante vormen van resonantie aanwezig zijn in hun patronen van rijm of ritme.

De genoegens die de poëzie aan lezer of luisteraar verschaft, worden teweeggebracht door de bijzondere combinatie van vorm, klank en betekenis die eigen is aan het vers, en deze genoegens kunnen van emotionele (bijvoorbeeld ontroering of bezwering), intellectuele (bijvoorbeeld inzicht of nuancering) of humoristische aard zijn. Ontvankelijkheid voor poëzie of versgevoeligheid is mede afhankelijk van de mate waarin deze wordt gecultiveerd. Poëzie heeft een lange geschiedenis, vanaf de vroegste mondeling gereciteerde en gezongen verzen tot de hedendaagse schriftelijke, al dan niet gestructureerde vormen van dichtkunst.

 Lees meer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 5
  Sagesse
  285
  0
 2. 6
  Le Lais
  248
  0
 3. 11
  Paroles
  186
  0
 4. 15
  Ulalume
  134
  0
 5. 21
  Líkasum
  108
  0
 6. 45
  Digte
  72
  0
 
comments powered by Disqus
 

Stemmen Regels

 • U kunt stemmen omhoog of omlaag. Gelieve altijd rekening met de context bij het stemmen, bijvoorbeeld een lied moet of naar beneden worden gestemd met betrekking tot de andere nummers die op het album, de prestaties van een acteur in vergelijking met andere actoren in dezelfde film, een boek met betrekking tot de andere boeken van dezelfde auteur of binnen hetzelfde genre.
 • Een stemming kan worden geannuleerd door simpelweg te klikken op de tegenovergestelde stemming binnen de 24 uur. U kunt dan stemmen weer op hetzelfde punt.
 • Elke gebruiker van een stem per post heeft binnen een specifieke lijst elke 24 uur. Na 24 uur kunt u weer op het zelfde punt stemmen binnen dezelfde lijst.
 • U kunt stemmen op zoveel items als je wilt binnen een lijst of op het zelfde punt als het een deel van een andere lijst. Bijvoorbeeld, kunt u David Bowie vote omhoog of omlaag op de lijst van popmuziek kunstenaars alsook op de lijst van indie rock kunstenaars en op de lijst van de rockmuziek kunstenaars etc.
 • Gelukkig Stemmen!