Q182357

Lyriek Boek Lijst

Lyriek Boek Lijst

Lyriek is in de letterkunde de verzamelnaam voor teksten, meestal gedichten, die een persoonlijk gevoel uiten. Het woord is afgeleid van het Oudgriekse λύρα (lura), dat "lier" betekent. In de oorspronkelijke betekenis zijn het dus gedichten of liedteksten die met de lier begeleid kunnen worden.

De lyriek wordt als literair genre traditioneel onderscheiden van de epiek, de dramatiek en de didactiek. Het verschil met epiek zit hem erin dat bij epiek een verhaal verteld wordt, een opeenvolging van gebeurtenissen, terwijl bij lyriek gevoelens geuit worden, bijvoorbeeld een liefdesverklaring of het bezingen van de schoonheid van de natuur. Bij lyriek gaat het dus om korte, niet verhalende gedichten.

Een van de eerste lyrische dichters was Sappho. Het belangrijkste genre van de lyriek is het sonnet. Het leeuwendeel van de 19e- en 20e-eeuwse poëzie hoort ook bij de lyriek.

In de zangkunst spreekt men soms ook van een lyrische zanger(es) - en dat kan zowel een alt, bas, sopraan of tenor zijn -, waarmee dan iemand bedoeld wordt met een zoete en gracieuze zangstem.

 Lees meer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 2
  The Sun
  107
  0
 2. 16
  Ariel
  0
  0
 3. 18
  If—
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

Stemmen Regels

 • U kunt stemmen omhoog of omlaag. Gelieve altijd rekening met de context bij het stemmen, bijvoorbeeld een lied moet of naar beneden worden gestemd met betrekking tot de andere nummers die op het album, de prestaties van een acteur in vergelijking met andere actoren in dezelfde film, een boek met betrekking tot de andere boeken van dezelfde auteur of binnen hetzelfde genre.
 • Een stemming kan worden geannuleerd door simpelweg te klikken op de tegenovergestelde stemming binnen de 24 uur. U kunt dan stemmen weer op hetzelfde punt.
 • Elke gebruiker van een stem per post heeft binnen een specifieke lijst elke 24 uur. Na 24 uur kunt u weer op het zelfde punt stemmen binnen dezelfde lijst.
 • U kunt stemmen op zoveel items als je wilt binnen een lijst of op het zelfde punt als het een deel van een andere lijst. Bijvoorbeeld, kunt u David Bowie vote omhoog of omlaag op de lijst van popmuziek kunstenaars alsook op de lijst van indie rock kunstenaars en op de lijst van de rockmuziek kunstenaars etc.
 • Gelukkig Stemmen!